Tôi là nhà đầu tư đã sử dụng các dịch vụ của đơn vị phát triển app, nên tính năng tốt nhất với tôi là quản lý được tiến độ đầu tư. Nhiều khi mình bận không liên hệ được ngay đến các bạn tư vấn thì đã có thông báo gửi đến trên ứng dụng rồi, ví dụ như hồ sơ của nhà mình đã đến đâu, cần chuẩn bị tiếp theo như nào. Tính năng này rất thuận tiện, giúp thông suốt và đảm bảo liên lạc trong quá trình làm việc giữa hai bên. Đấy là một trong những điều tôi hài lòng.