Kết nối nhanh và cập nhật thông tin thường xuyên. Tôi đã đăng ký thành công 2 sự kiện thông qua ứng dụng. Đội ngũ hỗ trợ cũng phản hồi hiệu quả.