Nhìn chung dễ dùng, tôi thích nhất phần Tiêu điểm tin tức vì cập nhật được các thông tin mới, nội dung viết hay. Ngoài ra giao diện đẹp, bắt mắt. Có phần tra cứu tỷ giá ngoại tệ rất tốt, tôi thường xuyên vào tính năng này vì công việc rất cần đến nó.