Giao diện đẹp, dùng dễ, thông tin đầy đủ. Nhất là tính năng so sánh chương trình, một loạt thông tin cực kỳ chi tiết, dựa vào đó tôi cân nhắc được chương trình đáp ứng với nhu cầu của mình.